Roks Bouw, voor renovatie aan uw woning of bedrijf

Herstel of gedeeltelijk vernieuwing van bestaande woningen of bedrijfspanden, is de derde professionele pijler van Roks Bouw. Daaronder verstaan we ook de aanpassing van bestaande gebouwen aan de huidige maatstaven van veiligheid, duurzaamheid en comfort. Ook monumentale panden worden door Roks Bouw in oude glorie hersteld, zodat ze voor het nageslacht gespaard blijven. Uiteraard met veel respect voor de authentieke kenmerken en de bouwgeschiedenis van het gebouw.