Project omschrijving

Diepestraat 10 – Arensgehout – Mergel koetshuis gerenoveerd tot moderne woning

Bij aanvang van dit project was het koetshuis niet meer dan een berging waar je door het dak naar buiten keek. De mergel buitenwanden zijn in stand gebleven en gerenoveerd. Binnen deze wanden is een huis opgetrokken in gebakken steen. Huis en dak zijn volledig geïsoleerd om aan modern wooncomfort te voldoen. Het onder monumentenzorg vallende koetshuis is weer in oude luister hersteld.