Roks Bouw, aan- of verbouw van uw woning of bedrijf

Roks Bouw is gespecialiseerd in de aanpassing en uitbreiding van bestaande panden. Dat is altijd maatwerk, of het nu om een dakkapel gaat of om een complete nieuwe vleugel of bedrijfshal. Daarbij letten we nauwgezet op de aansluiting op het bestaande bouwvolume, zowel in bouwtechnische als in architectonische zin. Ook bij aan- of verbouwprojecten werkt Roks Bouw bij voorkeur op basis van uitgewerkte tekeningen die precieze budgettering en bouwplanning mogelijk maken.